• Ruim 30 jaar ervaring
 • GRATIS VERZENDING VANAF 100,- (NL)
 • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden

Privacyverklaring

Bij RS Tools doen we er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens RS Tools van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je via e-mail een bestelling plaatst).

RS Tools, gevestigd aan de Akkerstraat 9 te Gilze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RS Tools / R. Schellekens BV 
Akkerstraat 9
5126 PJ Gilze
Tel.: 0161 453 955

Contactpersoon: Bart Schellekens. Hij is te bereiken via shop@rs-tools.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RS Tools verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Gegevens die wij nodig hebben om offerte-aanvragen en bestellingen te verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (via onze betaalprovider)

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze diensten. 

Gegevens die wij gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverlening te verbeteren: 

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Indien je kiest voor Klarna als betaalmethode worden je gegevens naar deze partij doorgestuurd en door hen verwerkt. Welke gegevens precies door hen verwerkt worden, voor welke doeleinden, de bewaartermijn, hoe deze gegevens beschermd worden etc. lees je in de privacyverklaring van Klarna

Indien je kiest voor Billink als betaalmethode worden je gegevens naar deze partij doorgestuurd en door hen verwerkt. Welke gegevens precies door hen verwerkt worden, voor welke doeleinden, de bewaartermijn, hoe deze gegevens beschermd worden etc. lees je in de privacyverklaring van Billink.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via shop@rs-tools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RS Tools verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag: overeenkomst (klanten) of toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • RS Tools analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (grondslag: toestemming)
 • RS Tools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RS Tools neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RS Tools) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RS Tools bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding) 
 • E-mailadres: zo lang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je hiervoor afmeldt blijft je e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma, zodat we je niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wil je volledig verwijderd worden, neem dan contact met ons op. 
 • Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, zoals ip-adres en locatiegegevens: zie hiervoor de cookieverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

RS Tools verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RS Tools blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RS Tools gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. RS Tools gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte advertenties kunnen aanbieden en bijvoorbeeld bezoekersgedrag kunnen meten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Bekijk onze cookieverklaring of wijzig je cookievoorkeuren.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Nieuwsbrieven

Wij gebruiken Klaviyo voor het versturen van nieuwsbrieven. Klaviyo volgt je surf- en aankoopgedrag zodat we je gepersonaliseerde nieuwsbrieven kunnen sturen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RS Tools en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar shop@rs-tools.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . RS Tools wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RS Tools neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shop@rs-tools.nl.